Nyemission för att accelerera tillväxten

Investera i bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion.  

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 29 november - 13 december 2018.
  • Handel med teckningsrätter 29 november - 11 december.
  • Teckningskursen är 6,80 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 11 befintliga aktier ger rätt att teckna 5 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 58,3 miljoner kronor.
  • Högst 8.572.226 nya B-aktier emitteras genom nyemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 31,1 procent.
  • Bolaget har erhållit garantiåtaganden om ca 58,5 procent av emissionsvolymen.
  • Värdering ca 128 miljoner kronor pre-money.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna aktier
 

Aktien

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Kortnamn: ECC

ISIN-kod: SE0005504164

"Produkten levererar världens bästa inomhusklimat"

- Intervju med Lennart Olofsson, vd Ecoclime - beQuoted

 

Finwire.tv

- Ecoclime levererar genom sina energisystem stor kundnytta

 

Internationalisering

Nyemissionen möjliggör en marknadssatsning på referensinstallationer inledningsvis i Norge, Danmark och Finland. 

 

Finansiella mål

Ecoclimes mål är att nå en rullande årsomsättning om 500 miljoner kronor med en EBITDA-marginal om 15 procent år 2021.

 

Samarbete

Ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder.

 

Förvärv

Bolaget avser nu med likvid från föreliggande nyemission förvärva ytterligare installations- och driftföretag under de närmaste åren.

Aktiespararna

- VD Lennart Olofsson presenterade Ecoclime på Stora Aktiedagen Stockholm den 26 november 2018

 

Aktiespararna

- Lennart Olofsson presenterade Ecoclime på Stora Aktiedagen Göteborg den 13 november 2018

Träffa Ecoclime

30 november
Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag – Energieffektivisering av fastigheter
IVA, Grev Turegatan 16
För mer info och anmälan klicka här  

Välkomna!